X. Memoriál Jiřího Necida (MJN)

„Přátelé mažoretkového sportu, zdravím Vás a přeji Vám poctivé sportovní výkony na jubilejním Memoriálu Jiřího Necida. Mé vzpomínky na pana Necida jsou stále velmi živé, byl to člověk, který pro svůj cíl obětoval vše. Radosti, krásu, ale i odpovědnost a starosti od něho převzala jako štafetu paní Pavelková. Važte si možnosti účastnit se soutěží naši největší federace mažoretkového sportu! Váš Mgr. Milan Ludvík, Olomouc.“

Tak pozdravil na dálku soutěž pan Milan Ludvík, pedagog, člen rady instruktorů a iniciátor založení soutěže MJN. První tři ročníky nesl pořadatelsky na svých bedrech v Olomouci.

Dvoudenní soutěž Memoriál Jiřího Necida byla zařazena do postupových soutěží a je věnována zakladateli soutěžních přehlídek mažoretkových skupin a malých formací, které daly základ vzniku mažoretkového sportu. Pan Necid podporoval snahu skupin a malých formací každoročně představit nové pohybové kompozice, nové choreografické nápady, prvky a formace bez rozdílu národností tak, aby odpovídaly současnému vkusu, hudebnímu a pohybovému cítění mladé generace.

Dokázal, že mažoretkový sport je blízký Tyršově odkazu, vede děti a mládež k pohybu pravidelným cvičením, soutěže pak k porovnávání výkonů.

První soutěžní přehlídka mažoretkových skupin, kdy se začala psát první pravidla, se konala v roce 1994 v Hranicích, a to byl základ vývoje, který ukázal další cestu, a ta přivedla na svět Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Autor svým nápadem předčil dobu, mažoretkové hnutí se z Hranic šířilo Evropou, ovšem naráželo na překážky, jednou z nich bylo neporozumění od zastánců mažoretek jako doprovodu kapel. Kapely měly ve své době tradici festivalů a mažoretky byly jejich ozdobou. Dnes je tomu jinak, ubylo dechových kapel stejně jako festivalů, ale mažoretek přibývá. Dobrý nápad nezapadne, říkával p. Necid a měl pravdu, mažoretky, jako volnočasová aktivita zůstaly. 

Ovšem popularita mažoretkového sportu je velká, přibývají nově zakládané asociace, mažoretkový sport kopírují včetně organizování mezinárodních soutěží a tím štěpí jednotnost jeho vývoje.

Současnou kvantitu i výkonnostní úroveň mažoretek hlásících se k České federaci mažoretkového sportu dosud žádná jiná země nemá a co je důležité, historie se začala psát právě v Hranicích.

Jubilejní, X. ročník Memoriálu Jiřího Necida, zařadilo město Hranice do projektu spolupráce partnerských měst a Vojvodství Opolského a konalo se za jeho finanční podpory a částečné podpory Olomouckého kraje.

Soutěž nejprve pozdravily svým vystoupením nejmladší mažoretky, věková kategorii do 7 let, tzv. přípravka. Jsou to ještě děvčátka, která se s mažoretkovým sportem teprve seznamují a reprezentovaly místní klub Panenky Hranice.

Vlajkonošky z klubu Glory Praha přinesly na plochu vlajky zúčastněných států a vlajku soutěže. Soutěž oficiálně zahájil pan Mgr. Karel Machyl, místostarosta. Poté zazněla česká hymna jako pořadatelské země, pak v abecedním pořadí hymna Kazachstánu, Polska a Slovenska.

Soutěž pozdravila také paní Jolanta Belko, za partnerská města a Vojvodství opolské, paní Ivana Poláková, ředitelka loňského, IX. ročníku, v Karviné, pan Milan Vinkler, pamětník a spoluorganizátor finále prvních šesti ročníků v Hranicích, pan Josef Doležel, president International Federation Majorettes Sport a paní Marta Pavelková, za Českou federaci mažoretkového sportu, která mimo jiné dodala, že desátý ročník se koná v roce nedožitých 85. narozenin p. Necida.

Za všechny soutěžící poděkovala mažoretka Kateřina Jarošová z klubu SK Provo Brno, v úvodu projevu řekla: “Jménem všech mažoretek děkuji za přijetí a za organizaci této soutěže a městu Hranice za to, že soutěž podpořila a také za to, že ji zařadila do programu spolupráce partnerských měst. To je cesta k tomu, že někdy příště může být pořadatelská čest na některém z jiných partnerských měst.“

Přejít nahoru