Zajímavosti a novinky 2020/2021

Soutěžní kalendář, dobropisy, členové

Na sklonku minulého roku jsme se s vervou pustili do sestavení soutěžního kalendáře. Při sestavení se musel brát ohled nejen na volnu kapacitu sportovních hal v námi předpokládaných termínech, ale i na skutečnost, že některým pořadatelům bylo posunuto použití dotací až do prvního pololetí roku letošního. Od konečného sestavení je však v tuto dobu upuštěno, důvodem je mimořádný stav a vládní nařízení. Vyčkáme do konce ledna, to snad budeme vědět více o celkovém vývoji.

Soutěžního ročníku v roce 2020 je opravdu škoda, počet přihlášených formací byl rekordní, pak se musel redukovat, nejprve o skupiny a poté i malé formace odhlašovaly účast, a to ještě v den konání kvalifikací; důvodem byla obava z možné nákazy. Podařilo se téměř nemožné, uskutečnit všechna čtyři kvalifikační kola v náhradních termínech (z původních osmi). Soutěžní ročník byl ukončen bez kol finálových sestavením a zveřejněním celorepublikových výsledků po kvalifikačních kolech. Nejdůležitější je srovnání v celorepublikových výsledcích v této federaci, protože ČFMS byla první organizaci, která začala psát pravidla v této oblasti a přivedla na svět mažoretkový sport (2001), i když jeho vzniku předcházelo několik let vývoje (od r. 1994).

S ohledem na mimořádný stav a s částečným přispěním Národní sportovní agentury Praha, byly v závěru roku vyúčtovány registrační poplatky a zaslány dobropisy. Snad přinesou štěstí v nadcházející soutěžní sezóně.

Aktualizací jmenných seznamů v aplikaci QScore se ukázalo, že počet zájemců o mažoretkový sport má s porovnáním ke stejnému období v minulém roce vzrůstající tendenci. Aktualizace jmenných seznamů je činnost nekončící, stále se opakující; jeho výsledkem je věrný obraz o počtu příznivců mažoretkového sportu na území ČR.

Historie, školení, medailonky

Postupné doplňování historie, která mapuje celý vývoj od prvních soutěžních přehlídek, až po současný stav, je rovněž nekončící příběh. Bohužel, do roku 2012 se vedly webové stránky bez tvorby historie, na konci roku byly vždy všechny informace a fota za daný rok smazány a vše původně zveřejněné je pryč. Doplňování je časově náročné, ne všechno se v listinné podobě dochovalo. Poděkování patří všem, kteří se k dokládání připojili a své archiválie nebo fota zaslali (Mona Náchod výsledkové listiny, Věra Sudková, manželé Vackovi a Zdeněk Bierhanzl fotodokumentaci, Stanislav Komárek různé a Zuzana Dušková novinové články).

Dokládání je věs trvalá, pokud máte věci, které v jednotlivých ročnících ještě zveřejněny nejsou, zašlete. Doplníte tak „bílá místa“. Od kompletace očekáváme mimo jiné i to, že bude k dispozici velké množství materiálu, a to i pro případné seminární práce studentů, kteří si téma mažoretek vybrali. A pokud se pak alespoň závěr seminární práce dostane až k nám, pak má vynaložená práce o to větší smysl. Ostatně, historie byla i zdrojem otázek do Adventního kalendáře, ovšem ne všichni si všimli, že odpověď na danou otázku snadno ve zveřejněné historii nalistují. Tak příště.

Letošní „rozjezd“ dalšího ročníku měl být tradičně ve znamení školení. Zatím jsou termíny školení v oblasti pohybové průpravy opět posunuty, snad se na potřetí už školení povede. Zatím je volných ještě asi šest míst, což je určitě způsobeno nejistotou, zda školení bude/nebude. Po uklidnění stavu se snad kapacita naplní, nechat si ujít školení lektorky UP v Olomouci by bylo opravdu škoda. Nové termíny jsou zveřejněny v kalendáři akcí na webu.

V listopadu by se mělo realizovat i školení pro instruktory mažoretek III. třídy, licence C, žádosti je poměrně hodně. V případě, že by z kapacitních důvodů nemohli být všichni uchazeči do turnusu zařazeni, tak jsme připraveni sjednat další.

Přesto, že byl soutěžní rok omezený a nezabral klubům tolik času jako v jiných letech, vůbec se neposunulo zveřejňování medailonků. Návod, co má medailónek obsahovat, je na webu u medailonků zveřejněn. Smyslem umístění medailonků na webu federace je nejen v tom, že stránky mají dobrou návštěvnost, ale především v tom, že jako soutěžící týmy uvádí svůj ucelený obraz, který může být zdrojem informací pro média a pokud se k němu přidají alespoň tři fotografie, pak to nemá chybu. Medailónek lze průběžně doplňovat.

Nové web stránky, Spotify a sociální sítě

Novinkou sezóny se staly „spotify“, zatím byly odvysílány první tři. Předpokládáme, že se bude ve vysílání pokračovat a že si postupně najdou svůj okruh posluchačů.

Novou podobu dostaly také webové stránky, provozuje se FB, Instagram, rozšiřuje se obsah. Výsledkem by mělo být nejen více informací, jejich rychlejší předávání, ale také jednodušší orientace na webových stránkách. 

Za případné připomínky, podněty, návrhy a doplňky předem děkujeme, mohou informovanost posunout dál.

Váš média tým

Přejít nahoru